Saito Valve Retainer

enlarge-icon  Click On Images to Enlarge

Overview

Valve Retainer for Saito's FA-30S, FA-30SGK, FA-40A, FA-40AGK, FA-56B, FA-56BGK, FA-62B, FA-62BGK, FA-72B, FA-72BGK, FA-82B, FA-82BGK, FA-91, FA-91SGK, FA-100, FA-100GK, FA-115, FA-115GK, FA-125A ,FA-125AGK, FA-60T, FA-90TS, FA-100T, FA-182TD, FA-90R3, FA-120R3, FA-170R3, FA-200R3, FA-325R5D, FA-100TI, FA-200TI, FG-11, FG-33R3, FG-60R3, FG-73R5 Four-Stroke Engines.

saito logo

Order Code: SAI5048
Manufactured By Saito