Saito Teflon/Steel Washer Set

enlarge-icon  Click On Images to Enlarge

Overview

Teflon/Steel Washer Set for Saito FA-72B, FA-72BGK, FA-82B, FA-82BGK, FA-100, FA-100GK, FA-115, FA-115GK, FA-125A, FA-125AGK, FA-200R3, FG-11, FG-14C, FG-17, FG-21, FG-33R3, FG-60R3, FG-73R5 Four-Stroke Engines.

saito logo

Order Code: SAI125A37
Manufactured By Saito